Dodávka a montáž plastových oken a dveří se základního profilu Gelan 8000, okna jsou standardně zasklívána izolačními dvojskly se součinitelem prostupu tepla Ug=1.1 W/m2K . Lze dodat i izolační trojsklo až do hodnoty součinitele prostupu tepla Ug=0,5 W/m2K.